Nebezpečný hmyz Príznaky Podcasty Podcasty Liečba Vyhľadať lekára

Alergia na jed

blanokrídleho
hmyzu

Bodnutie blanokrídlym hmyzom vedie takmer u každého k vzniku bolestivého začervenania a opuchu, ktoré nie je nebezpečné.

Niektorí ľudia si ale na jed hmyzu môžu vytvoriť alergiu, ktorá dokáže ohroziť život. Alergénová imunoterapia však dokáže život zachrániť.

Zistiť viac

Tento typ alergie sa môže vyvinúť u detí, dospievajúcich aj u dospelých a môže ohroziť život.

kruhy

Alergiu na hmyz môžeme rozdeliť do troch skupín podľa cesty vstupu alergénu do tela:

alergia
alergia na hmyzie
bodnutie či uhryznutie

včela, osa, sršeň, blcha, ploštice

nos
alergia inhalačná

napr. šváby, pakomáre

ikona
kombinácia oboch
možností

komáre

polkruh krozik info

U nás je najrozšírenejšia alergia
na bodnutie včely, osy a sršňa.

Jed čmeliakov má zloženie podobné včeliemu, bodnutia sú však veľmi vzácne.

Ktorý hmyz

môže spôsobiť alergickú
reakciu?

Najčastejšie ide o včely, osy a sršne, no existujú
aj ďalšie druhy.

včela
včely
osa
osy
sršeň
sršne

Ako rozpoznáte

alergickú reakciu?

Každé bodnutie včelou alebo osou je bolestivé,
no nie vždy vedie k alergickej reakcii. O alergii
hovoríme až v prípade veľkých lokálnych alebo
systémových reakcií.

Príznaky vážnej alergickej reakcie po bodnutí blanokrídlym hmyzom

Koža:

začervenanie, svrbenie, výsyp, žihľavka, rozsiahly opuch kože alebo slizníc

Obehový systém:

pokles krvného tlaku, zrýchlený tep, arytmia, infarkt myokardu, šok

Psychika:

úzkosť, strach, panika, zmätenosť, apatia, mdloba

Tráviaci systém:

nevoľnosť, kŕče v bruchu, vracanie, hnačka, inkontinencia

Nervový systém:

mravčenie, pocit tŕpnutia, slabosť, porucha vedomia, mozgová mŕtvica

Respiračný systém:

dýchavičnosť, pískanie pri dýchaní, opuch v oblasti nosohltanu, kŕče na hrtane, lapavý dych, dusenie

Iné:

zápal spojiviek, obličková kolika, kŕče maternice, krvácanie z rodidiel, potrat

Iné:

zápal spojiviek, obličková kolika, kŕče maternice, krvácanie z rodidiel, potrat

Normálna reakcia

Normálnou, nealergicou reakciou na bodnutie hmyzom je opuch s priemerom do 10 cm, ktorý do niekoľkých hodín začne miznúť.

Veľká lokálna reakcia

Veľkú lokálnu alergickú reakciu predstavuje opuch väčší ako 10 cm, ktorý pretrváva viac ako 24 hodín a môže pacienta obmedzovať v bežnom živote.

Alergická reakcia

Celková alergická reakcia

V najťažších prípadoch je hmyzie bodnutie príčinou systémovej anafylaktickej reakcie.

Alergická reakcia

Celkovú alergickú reakciu delíme na štyri stupne

1. stupeň

Slabá

žihľavka, svrbenie, slabosť, strach

2. stupeň

Mierna

opuch kože, pocit stiesnenosti, nevoľnosť, zvracanie, hnačka, kolika, závrat

3. stupeň

Stredná

dýchavičnosť, pískanie a hvizdot pri dýchaní, motorická a zvuková porucha reči, slabosť, zmätenosť

4. stupeň

Ťažká

pokles krvného tlaku, kolaps, bezvedomie, inkontinencia, zmodranie

info

Sledujte pozorne reakcie po bodnutí včelou, osou alebo sršňom, pretože závažnosť predchádzajúcej reakcie je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich závažnosť ďalšej reakcie.

Ak ste prekonali závažnú
alergickú reakciu po bodutí
blanokrídlym hmyzom, nečakajte
a navštívte alergológa a opýtajte
sa na možnosť liečby pomocou

alergénovej
imunoterapie.

!

Zbavte sa
strachu

z bodavého hmyzu.

Alergia
na bodnutie
včelou alebo
osou
Prehrať Pozastaviť

0:00 / 10:39

0:00 / 10:39

Ako prežiť
žihadlo
Prehrať Pozastaviť

0:00 / 15:31

0:00 / 15:31

Pozeral
smrti do očí
Prehrať Pozastaviť

0:00 / 7:13

0:00 / 7:13

Vypočujte si
príbeh ľudí
s alergiou

V našich krátkych podcastoch sa dozviete o skutočných príbehoch ľudí s alergiou na jed blanokrídleho hmyzu. Aj jedno bodnutie včelou alebo osou môže znamenať život ohrozujúci stav, takže túto alergiu netreba podceňovať.

Vypočujte si náš podcast   a zistite viac o tejto
alergii, jej príznakoch a účinkoch liečby.

U väčšiny detí (60 %)
sú alergické reakcie mierne,
v dospelosti je až 70 %
reakcií stredných a ťažkých.

Liečba, ktorá vás
ochráni

Jedinou liečbou, ktorá rieši príčinu alergie na hmyzí jed, je špecifická alergénová imunoterapia. Tá výrazne znižuje pravdepodobnosť, že sa pri ďalšom bodnutí opäť objaví závažná alergická reakcia.

Akú sú výhody liečby?

Lieči nielen príznaky ale aj príčinu ochorenia a ovplyvňuje tak jeho priebeh.

Znižuje až eliminuje riziko vzniku anafylatických reakcií, vrátane život ohrozujúceho anafylatického šoku.

Zvyšuje kvalitu života.

Znižije obavy z pohybu v prírode.

Úvodná časť liečby

Udržiavacia časť liečby

Liečba má dve fázy:
úvodnú a udržiavaciu

V úvodnej časti liečby sa podávajú injekcie s daným alergénom do podkožia 1x týždenne.

Po zhruba 2 až 4 mesiacoch sa postupne interval medzi injekciami predlžuje až na 6 až 8 týždňov. Celková doba liečby je približne tri až päť rokov.

Klinická prax potvrdzuje, že v rukách alergológa ide o bezpečnú a účinnú liečbu.

Navštívili ste

už kvôli závažnej alergii na bodnutie hmyzom alergológa?

Informoval vás

o možnosti liečby pomocou alergénovej imunoterapie?

Zadajte vašu
lokalitu do nášho
vyhľadávača a nájdite

najbližšieho alergológa.

Výborne, už po úvodnej časti sa riziko výrazne znižuje a až po dokončení liečby je znížené na

maximálnu možnú mieru.

Vedeli ste?

Alergénová imunoterapia je jedinou, účinnou a preventívnou liečbou alergie na bodnutie hmyzom, ktorá vás ochráni.

Alergénová
imunoterapia

život zachraňujúca
liečba.

Nájsť najbližšieho
lekára v okolí
Filtrovať

Vzdialenosť (km)

10 25 50 75

Nájdite si

najbližšieho
alergológa

Vo všetkých uvedených zdravotníckych zariadeniach sa zameriavajú a liečia alergie
na hmyzí jed pomocou alergénovej imunoterapie.